• Anasayfa
  • |
  • “BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELIĞI” VE “ÖZEL TEKNELERIN DONATIMI, KAYDI VE BELGELENDIRILMESI ILE ÖZEL TEKNELERI KULLANACAK KIŞILERIN YETERLIKLERI HAKKINDA YÖNETMELIKTE DE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK” HK.

“BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELIĞI” VE “ÖZEL TEKNELERIN DONATIMI, KAYDI VE BELGELENDIRILMESI ILE ÖZEL TEKNELERI KULLANACAK KIŞILERIN YETERLIKLERI HAKKINDA YÖNETMELIKTE DE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK” HK.

Sayın Üyemiz, Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği” 14.09.2009 Tarih ve 27349 (Asıl) Sayılı R.G’ de, “Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ise 13.09.2009 Tarih ve 27348 (Asıl) Sayılı R.G’de Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 1- “Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği”; a) 18 gros tonilatodan küçük ticari gemi ve deniz araçlarını, b) Özel kullanıma mahsus gemi ve deniz araçlarını, c) Ticari veya özel tüm iç su araçlarını, ç) Bunların mâlik ve işletenlerini, kapsamaktadır. 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş Milli Gemi Siciline tescili zorunlu olanlar, 16/2/1999 tarihli ve 4490 sayılı Kanuna göre kurulmuş Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli ticari gemi ve deniz araçları, devlete ait olup temel kamu hizmetlerine tahsisli olanlar, silahlı kuvvetlere ait gemi, deniz ve iç su araçlarına bu Yönetmelik hükümleri uygulanmamaktadır. 2- “Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”nde ise; 02.03.2008 tarihli ve 26804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Teknelerin Donatımı Kaydı ve Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmeliğin başlığı “Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiş olup, Yönetmelik, “Bağlama Kütüğü Yönetmeliği” ve “Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği” hükümlerine uyumlu hale getirilmiştir. Her iki Yönetmelik, Odamızın Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org) Duyurular Bölümünde yayınlanmakta olup, bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. Dağıtım: Gereği: Bilgi; -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Deniz Turizmi Çalışma Grubu - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri - Meslek Komitesi Başkanları - İMEAK DTO ,15, 42,43,49 ve 50 No’lu Meslek Komitesi Üyeleri