BAE OMAN ZIYARETI HK.

Başbakanımız Sn.Recep Tayyip ERDOĞAN Başkanlığında 26-29 Eylül 2005 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Oman’ı kapsayan resmi ziyaret gerçekleştirilecektir. Katılımcıların giderleri kendi kurumlarınca ödenecek olup, konaklama, uçak bileti, toplantı, tercüme hizmetleri, ulaşım, yemek ve diğer gerekli masrafların karşılanmasını teminen tespit edilecek katılım ücretine mahsuben, katılımcıların avans olarak aşağıda verilen TOBB hesabına 2 Eylül 2005 tarihine kadar 300 Dolar yatırmaları gerekmektedir. Avans ödemesi yapılmadan ziyaret kaydı yapılmayacağı bildirilmekte olup, tüm vizeler için en az 6 ay geçerli pasaport ile 2 Eylül 2005 günü mesai bitimine kadar, katılımcının isminin de kayıtlı olduğu avans ödeme dekontunun, TOBB’ne Faks : 0312 417 97 11 iletilmesi gerekmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER : EK – A : Seyahat İle İlgili Gerekli Bilgiler. DAĞITIM Gereği Bilgi - Tüm Armatörlük Kuruluşları (WEB Sayfasında) - Sn.Gündüz KAPTANOĞLU DTO Konsey Başkanı - Türk Armatörler Birliği -Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn.Eşref CERRAHOĞLU Denizcilik Sektör Kurulu Bşk. - DTO Meclis Başkan ve Vekili - DTO YK Başkan ve Üyeleri - DTO YK Yedek Üyeleri - Meslek Komite Başkanları