• Anasayfa
  • |
  • AYBİL-DER ADLIYELERDE VE YARGIDA GÖREV YAPAN TÜM BILIRKIŞILER DERNEĞI HK.

AYBİL-DER ADLIYELERDE VE YARGIDA GÖREV YAPAN TÜM BILIRKIŞILER DERNEĞI HK.

İlgi yazı ile, Adliyelerde ve Yargıda Görev Yapan Tüm Bilirkişiler Derneği (AYBİL-DER) Türkiye genelinde değişik meslek mensupları ve adalet komisyonu Listelerine kayıtlı ve öğretim üyesi veya mesleğinde uzman ve duayen olan ek’li listede belirtilen meslek mensupları dernek üyelerince; 5271 Sayılı Türk Ceza Muhakemeleri Kanunu 67. maddesi 6. fıkrası gereğince, adaletin tecellisi yargının çabuklaşması için davalı ve davacı veya bunların vekilleri avukatlarının, istek ve talepleri üzerine hukuki yorum ve mütalaası hukukçulara takdiri ve değerlendirmesi Yargıya ait olmak üzere Dernek tüzel kişiliği ve dernek mensubu üyeleri tarafından ticari, mali, idari ve muhasebe konularında BİLİMSEL GÖRÜŞ VE MÜTALAA için Özel Raporlar tanzim edildiği, bu raporların taraflar ve vekillerince ilgili mercilere sunulduğu belirtilerek, bu hizmetlerden üyelerimizin faydalanabilecekleri bildirilmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sitesi) -YK Başkan ve Üyeleri