• Anasayfa
  • |
  • Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

​Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 30.12.2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi; "GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26/10/2011 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31/12/2016 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler." şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                            Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                           Murat TUNCER

                                                                                                            Genel Sekreter

 

 

EKLER:

EK-1: Yönetmelik (1 sayfa)

 

DAĞITIM

Gereği:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                        

 

 

883_5081_gizem.mataraci_doc02045120151230142020.pdf