ASYA-PASIFIK İŞ FORUMU

24.03.2004 Asya-Pasifik İş Forumu Hk. Sirküler: 2004 İlgi: Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’nin 17/03/2004 tarih ve 9130 sayılı yazısı. Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu’nun (UN ESCAP) 22-28 Nisan tarihlerinde Şanghay’da 60. Toplantısının yapılacağı ve buna paralel olarak, 24-26 Nisan 2004 tarihlerinde ESCAP Sekretaryası ve Çin Hükümetince ortaklaşa bir iş forumu düzenleneceği, sözkonusu İş Forumu ile ilgilenecek katılımcıların 30 Mart 2004 tarihine kadar ESCAP’taki ilgili birim olan Ticaret Yatırım Başkanlığına başvurmalarının gerektiği belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla,             Murat Tuncer Genel Sekreter EK: - ESCAP İletişim Bilgileri DAĞITIM GEREĞİ: -Tüm Üyeler (Web Sayfasında)