• Anasayfa
  • |
  • Aşiyan – Üsküdar Arası Deniz Ulaşımı UKOME Kararı

Aşiyan – Üsküdar Arası Deniz Ulaşımı UKOME Kararı

Sayın Üyemiz;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen Ek’te sunulan yazıda;

 

            Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME)’nin “Deniz Ulaşımının Geliştirilmesi ve Entegrasyonu Stratejilerinin Belirlenmesi kapsamında Aşiyan – Üsküdar Arası Deniz Ulaşımının Planlanması Teklifi”ne ilişkin 27.07.2022 tarih ve 2022/8-13 sayılı Kararı’nda özetle, Toplu ulaşımda deniz payının geliştirilmesi ve yaka geçişlerinde karayoluna alternatif modların düzenlenmesi çerçevesinde;

 

            - M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, F4 Rumeli Hisarı-Aşiyan metro ve füniküler hatlarına entegre olacak şekilde Aşiyan ve Üsküdar arasında yeni bir deniz hattının ihdas edilmesine,

 

            - 03.06.2021 tarih ve 2021/4 13.B sayılı UKOME Kararı ile ihdas edilen Aşiyan-Anadolu Hisarı Küçüksu ring hattına ait ücret tarifelerinin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Hat Adı

Tam

İndirimli

İndirimli2

Abonman Limit Miktarı

Sınırlı Kullanım Bilet Miktarı

Aşiyan-Üsküdar

9,37 TL

5,49 TL

3,74 TL

1 Limit

1 Limit

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu

1 Tam İstanbulkart (Elektronik Bilet Ücreti)

1 Tam İstanbulkart (Elektronik Bilet Ücreti)

1 Tam İstanbulkart (Elektronik Bilet Ücreti)

1 Limit

1 Limit

 

            Bilgilerinize arz/rica ederim.

818_3571_a_iyan_sk_dar_aras_deniz_ula_m_ukome_karar_.pdf