• Anasayfa
  • |
  • AR-GE veya Tasarım Merkezlerinde AR-GE ve Yenilik veya Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar Hk.

AR-GE veya Tasarım Merkezlerinde AR-GE ve Yenilik veya Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar Hk.

“6652 Sayılı Ar-GE veya Tasarım Merkezlerinde AR-GE ve Yenilik veya Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" 10.01.2023 tarih ve 32069 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kararla, “AR-GE yenilik ve tasarım harcamalarının kazancın tespitinde indirim yapılması hakkındaki 01.08.2016 tarih ve 9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmış olup, 28.02.2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan ve aşağıda belirtilen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi artış sağlayan AR-GE veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan AR-GE ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’si, 31.12.2028 tarihine kadar 13.6.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılacağı belirtilmiştir.

  1. a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı.
  2. b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı.
  3. c) Uluslararası destekli proje sayısı.

ç) Ar-Ge merkezlerinde lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.

  1. d) Tasarım merkezlerinde lisansüstü dereceli tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı.
  2. e) Ar-Ge merkezlerinde toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.
  3. f) Tasarım merkezlerinde toplam tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı.
  4. g) Ar-Ge veya tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

Bahse konu Karar Odamız (www.denizticaretodasi.org.tr) internet adresinde, Duyurular/Mevzuat  bölümünde ve Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

29_5_ar_ge_veya_tasar_m_merkezlerinde_ar_ge_ve_yenilik_veya_tasar_m_harcamalar_n_n_kazanc_n_tespitinde_indirim_konusu_yap_lmas_hakk_.pdf