• Anasayfa
  • |
  • Ar-Ge Tasarım Destek Tebliği

Ar-Ge Tasarım Destek Tebliği

Ar-Ge Tasarım Destek Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği, 07.05.2022 tarih ve 31848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, 12.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

28.02.2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesinde ve 26.06.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2 nci maddesinde gelir vergisi stopaj teşvikine yönelik olarak 21.12.2021 tarihli ve 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci ve 28 inci maddeleri ile yapılan değişikliklerin uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tebliğ, Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr "Genel Duyurular" bölümünde yayımlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

413_2092_ar_ge_tasar_m_destek_tebli_i_2092_413.pdf