• Anasayfa
  • |
  • Ar-Ge Süreçleri ve Ar-Ge Destekleri Eğitimi

Ar-Ge Süreçleri ve Ar-Ge Destekleri Eğitimi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 29.06.2021 tarih ve 2696 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

KOBİ yöneticileri ve çalışanlarına yönelik olarak, 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü, 14:00- 17:00 saatleri arasında, Dr.Bertan Tezcan tarafından internet üzerinden "Ar-Ge Süreçleri ve Ar-Ge Destekleri Eğitimi" gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, eğitime https://www.sem.etu.edu.tr/arge adresi üzerinden kayıt gerçekleştirilebilmekte ve detaylı bilgi Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

709_1878_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_odam_za_g_nderilen_29062021_yaz_ve_eki.pdf