• Anasayfa
  • |
  • Antrepoda Bulunan Üçüncü Ülke Menşeli Eşya İçin Menşe Şahadetnamesi Düzenlenmesi Hk.

Antrepoda Bulunan Üçüncü Ülke Menşeli Eşya İçin Menşe Şahadetnamesi Düzenlenmesi Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 04.10.2022 tarih ve 9807 sayılı yazıda özetle;  

Menşe ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesi ve onay işlemlerindeki uygulamalara dair, muhtelif tarihlerde ilgili Bakanlıklar tarafından TOBB'dan görüş talep edilmekte olduğu, söz konusu taleplere istinaden mevzuat hükümleri ve Odalardaki uygulamalar dikkate alınarak TOBB tarafından görüşler muhatap kurumlara iletilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu defa, Avrupa Birliği ülkelerine satılmak üzere ülkemizdeki antrepolarda bulunan Kazak menşeli kömüre, Kazak menşeli olduğuna dair menşe belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceğine ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından TOBB'dan görüş talep edildiği belirtilmektedir.

Söz konusu eşyaya Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesi ile ilgili TOBB tarafından müspet bir değerlendirme yapılmakla birlikte, mevzuat yapıcı kurum olarak Ticaret Bakanlığı'nın da görüşünün alınmasının yerinde olacağının Dışişleri Bakanlığına bildirildiği ifade edilmektedir. 

Ekte Ticaret Bakanlığının yazısında da görüleceği üzere, antrepoda bulunan ve transit ticarete konu edilecek Kazak menşeli kömür için, menşe ülke tarafından düzenlenmiş menşe şahadetnamesi yanı sıra antrepo beyannamesi, transit beyannamesi, ticari faturalar ve gerek görülmesi halinde ilgili diğer bilgi/belgeler esas alınarak, Menşe Şahadetnamesi düzenlenebileceğine dair TOBB görüşünün Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

 

717_2933_antrepoda_bulunan_nc_lke_men_eli_e_ya_i_in_men_e_ahadetnamesi_d_zenlenmesi_hk.pdf