• Anasayfa
  • |
  • Antalya İli, Demre İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taşdibi Yarımadası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar

Antalya İli, Demre İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taşdibi Yarımadası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar

21.04.2020 tarih ve 31106 sayılı Resmi Gazete' de Cumhurbaşkanı Kararı "Antalya İli, Demre İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taşdibi Yarımadası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2458)"  yayımlanmıştır.

Söz konusu karara ilişkin ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan  Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize  arz/rica ederim.

Saygılarımla,                        

İsmet SALİHOĞLU                   

Genel Sekreter                      

498_1240_antalya_ili_demre_il_esi_s_n_rlar_i_erisinde_bulunan_ta_dibi_yar_madas_do_al_sit_alan_n_n_koruma_stat_s_n_n_yeniden_de_erlend.pdf