• Anasayfa
  • |
  • ANAYASA MAHKEMESI KARARI HK.

ANAYASA MAHKEMESI KARARI HK.

Ambarlı Limanında kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri vermekte olan davacının, Ocak 2002 gayrisafi hasılatı üzerinden %6.5 oranında pay tahakkuku ve tahsiline ilişkin işleme karşı açtığı davada, işlemin dayanağını oluşturan 4726 Sayılı “2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu”nun 56. maddesinin (b) fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla, İstanbul 6. İdare Mahkemesi Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmıştır. Açılan iptal davası neticesinde; Anayasa Mahkemesi 2003/24 Esas ve 2003/35 Karar Sayılı kararı ile, “2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun 56. maddesinin (b) fıkrasıyla öngörülen, kılavuzluk ve römorkaj hizmeti vermekte olan kamu ve özel kurum ve kuruluşların bu hizmetlerden elde ettikleri aylık gayrisafi hasılatın %6.5’inin Hazine payı olarak alınması şeklindeki mali nitelikteki yükümlülüğün de ancak olağan kanunlarla getirilmesinin mümkün olacağı ve bu itibarla, bütçeyle ilgisi bulunmaması nedeniyle, diğer yasalarla düzenlenmesi gereken bir konunun bütçe yasasıyla düzenlenmesinin Anayasa’nın 73., 87., 88., 89., 161. ve 162. maddelerine aykırılık oluşturduğundan 2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun 56. maddesinin (b) fıkrasının İPTALİNE oybirliği ile” karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi’nin bahsekonu iptal kararı, 21.05.2003 Tarih ve 25114 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, gereğini bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımla, Deniz İPEK Genel Sekreter