• Anasayfa
  • |
  • AMATÖR DENIZCI BELGESI SINAVINA İLIŞKIN TEBLIĞ HK.

AMATÖR DENIZCI BELGESI SINAVINA İLIŞKIN TEBLIĞ HK.

“Amatör Denizci Belgesi Sınavına İlişkin Tebliğ” 13.07.2008 tarih ve 26935 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu tebliğ, Amatör Denizci Belgesi sınavlarına başvuru, sınav öncesi ve sonrası işlemler ile sınav usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmış ve “Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik” te tanımlanmış Amatör Denizci Belgesi Sınavlarına girecek kişilerle, aynı Yönetmelik gereği yetkilendirilecek kurum ve kuruluşları kapsamakta olup, tebliğin “Sınav yerleri” başlıklı 5. maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Sınav yerleri MADDE 5 – (1) Yazılı ADB sınavları, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Antalya, Mersin, Samsun ve Trabzon Bölge Müdürlükleri ile Ankara'da yapılır. ADB sınavı yapmak için yetkilendirilmiş kuruluşların sınav yaptığı yerlerde İdare ayrıca yazılı sınav yapmaz. (2) Çevrimiçi ADB sınavları bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen yerler ile sınırlı olmaksızın, çevrimiçi sınav ortamının sağlandığı yerlerde yapılır. Çevrimiçi sınavların yapıldığı yerlerde ayrıca yazılı sınav yapılması zorunlu değildir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -İMEAK DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Meclis Başkan ve Vekilleri -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri