AKB İHALELERI HK.

Sirküler No: /2003 İlgi: Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Borsaları Birliği’nin 11.03.2033 tarihli ve 81119 sayılı yazısı. İlgi yazıda: Asya Kalkınma Bankası tarafından onaylanan projelere ilişkin ihale duyurularının yer aldığı “ABD Business Opportunities” isimli dökümanın Ocak 2003 tarihli yeni nüshasına http://www.adb.org adresinden ulaşılabilineceği belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla Deniz İPEK Genel Sekreter