• Anasayfa
  • |
  • AKARSU VE GÖLLERDEKI SU AKTIVITELERI

AKARSU VE GÖLLERDEKI SU AKTIVITELERI

İLGİ: a) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı APK Daire Başkanlığı’nın 15.08.2003 Tarih ve 0613 Sayılı Yazısı. b) İstanbul Valiliği Karaköy Limanı Mülki İdare Amirliği’nin 26.08.2003 Tarih ve 323 Sayılı Yazısı. İlgi (b) yazı ile; 1- Denizcilik Müsteşarlığı’ndan alınan ilgi (a) yazıda; Toplumda deniz sevgisini ve deniz kültürünü geliştirmek düşüncesiyle bir çalışma programı oluşturulduğu , bu çalışmalar sonucunda denizcilik sektöründe faaliyet göstermekte olan Dernek, Vakıf, Kamu ve Özel kuruluşların kullanmadığı deniz taşıtlarının ve su sporları aletlerinin temin edilerek bunları kullanmaya elverişli illere ve spor kuruluşlarına gönderilmesi için bir kampanya düzenlendiği, 2- Bu konuda ki bilgi ve görüşler ile atıl durumda bulunan deniz taşıtları ve su sporları aletlerinin cinsi ve miktarı hakkındaki bilgilerin Valilik Makamlarına bildirilmesi, istenmektedir. Konu hakkında yardımcı olacak üyelerimizin Valilik Makamına ve Odamız Sekreteryasına bildirmesi hususunu arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter