AIS SISTEMI

Sayın Üyemiz, İLGİ: Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 14.05.2003 Tarih ve B.02.1.DNM/0.06.02.02.SGD-14/3003 Sayılı Yazısı. İlgi yazı ile; 1- Dünya denizlerindeki gemi trafiğinde son yıllarda meydana gelen artış ile birlikte, tehlikeli durumlarda kazaların oluşumunun önlenebilmesi ve vuku bulacak kazalarda acil müdahaleyi sağlamak maksadıyla deniz araçlarının, diğer deniz araçları ve kıyıda tesis edilecek merkezler tarafından gerçek zamanlı takip edilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı, 2- Bu doğrultuda, teknik çalışma usul ve esasları Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Uluslararası Telekominikasyon Birliği (ITU) tarafından belirlenen Otomatik Tanımlama Sistemi(Automatic Identification System), denizde can güvenliğine yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri, deniz güvenliği, seyir güvenliği ve deniz çevresinin korunması ilkeleri doğrultusundaki ihtiyaçları gidermek maksadıyla geliştirilmiş bir sistem olup, sözkonusu sistemin gemilerde 2004 sonuna kadar faaliyete geçirilmesi zorunluluğu getirildiği, 3- Otomatik Tanımlama Sisteminin daha yakından tanıtılabilmesi amacıyla 26.05.2003 tarihinde saat 14:00’da Müsteşarlıklarının konferans salonunda yurt dışından gelecek bir heyet tarafından sunum yapılacağı, söz konusu toplantıya ilgi duyanların katılabileceği, belirtilmektedir. Bilgilerinize arz ve rica ederiz.    Saygılarımla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter Yrd.