• Anasayfa
  • |
  • ACARA’YA KARŞI UYGULANAN AMBARGO’NUN KALDIRILMASI

ACARA’YA KARŞI UYGULANAN AMBARGO’NUN KALDIRILMASI

İLGİ: Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 01.04.2004 Tarih ve 822 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Gürcistan’a bağlı Acara Özerk Cumhuriyeti’ne karşı merkezi yönetim tarafından alınan ambargo kararına ilişkin olarak Gürcistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Tiflis Büyükelçiliğimize gönderilen 20 Mart 2004 tarihli Nota’daki hususların; 1- Acara’ya insani amaçlı malzeme sokulmasının, ancak Gürcistan Maliye Bakanlığı’nca her olay için ayrı ayrı izne bağlı olması uygulamasına son verildiği, 2- Batum Limanı’nın yeniden açıldığı ve Acara içinde her türlü mal trafiğine izin verildiği, 3- Acara üzerindeki ve bu bölgeye bitişik 12 millik karasuları üzerindeki hava sahasının yeniden trafiğe açıldığı, 4- Sarp sınır kapısı üzerinden geçişlere izin verildiği, 5- Onaylama ve benzeri noterlik işlemlerinin Batum’daki Dışişleri Bakanlığı temsilciliği tarafından yapılmasının tavsiye edildiği; yabancılara vize verilmesi ve vize süresinin uzatılması konusundaki askıya alma kararının ise halen geçerli olduğu, 6- Yabancıların kendi güvenlikleri açısından Acara’ya girmemeleri ve Acara içinde seyahat etmemeleri yönündeki tavsiye kararının geri alındığı, şeklinde olduğu bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter