• Anasayfa
  • |
  • AB/ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞI GEMIADAMLARI

AB/ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞI GEMIADAMLARI

İlgi: T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 04.04.2003 tarih ve 02137 sayılı yazısı. İlgi yazıda; 1. İspanya kıyılarında meydana gelen “Prestij” isimli tanker kazasından sonra Avrupa Birliği Komisyonunun, Topluluk ülkelerinin bayrağını taşıyan gemilerde istihdam edilecek olan üçüncü ülke vatandaşı gemi adamlarının vasıflarına ilişkin 2001/25/EC rumuzlu AB Direktifine değişiklik getirmeyi önerdiği, 2. Sözkonusu öneri ile, Komisyon tarafından üçüncü ülkelerce verilen gemiadamı belgelerinin Topluluk çapında tanınmasına ilişkin yeni bir sistemin getirilmesi, üçüncü ülkelerin gemiadamı eğitim ve belgelendirme sisteminin STCW Sözleşmesi’nin gerekleriyle uyumlu olup olmadığının özel yöntemlerle izlenmesi, 3. Gemiadamı belgelendirmesi ile gemi ve kıyı arasındaki iletişim konularındaki lisan gereklerini düzenleyen Topluluk Direktifinin STCW ve SOLAS Sözleşmeleri uyarınca güncelleştirilmesinin gerektiği ve Türk Bayraklı gemilerde istihdam edilecek personelin lisan bilmesi gerektiği, belirtilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.