• Anasayfa
  • |
  • AB’NE YOLCU İLE GIDEN HAYVANSAL ORIJINLI ÜRÜNLER

AB’NE YOLCU İLE GIDEN HAYVANSAL ORIJINLI ÜRÜNLER

İlgi: T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI İstanbul Gümrükler Başmüdürlüğü’nün 01.05.2003 tarih ve 29503 sayılı yazısı. İlgi yazıda; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan 07.04.2003 tarih ve 10016 sayılı yazıda, Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketici Koruma Genel Müdürlüğü’nden aldıkları yazıdan bahisle, Avrupa Birliği’ne yolcu beraberinde et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinin resmi veteriner dökümanları olmadan girişine izin verilmeyeceğinin bildirildiği belirtilerek bu kapsamda AB üye ülkelerine gidecek yolcuların beraberinde bulunan hayvansal ürünler için veteriner sağlık sertifikası düzenlenmesi ve veteriner sağlık sertifikası olmayan ürünlerin çıkışına izin verilmemesininin gerektiği belirtilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Genel Sekreter Deniz İPEK