ABD YENI VIZE FORMLARI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazıda;Dışişleri Bakanlığı’nın 22.02.2010 tarihli ve 2010/838984 sayılı yazısına atfen, ABD Ankara Büyükelçiliğinin yeni vize formları: 1. ABD Dışilişkiler Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu, mevcut “göçmen olmayan vize” başvuru formlarının yerine geçecek olan web tabanlı DS-160 online vize başvuru formu uygulamasına geçmiştir. Söz konusu form göçmen olmayan vize başvurularında daha önce kullanılan DS-156,DS-157 ve DS-158 elektronik vize başvuru formlarının yerini almıştır. Bu çerçevede, Türkiye’deki ABD temsilciliklerine yapılacak tüm göçmen olmayan vize müracaatları bundan sonra internet üzerinden DS-160 formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır ve söz konusu formun mülakat tarihinden en az iki gün önce hazırlanması gerekmektedir. 2. Yeni başvuru formu uygulamasına geçilmesiyle birlikte, tüm başvuru sahiplerinin mülakat tarihinden iki gün önce fotoğraflarını internet üzerinden yüklemeleri, online başvuru formunu doldurmaları ve sadece fotoğraf/barkodlu teyit sayfasından çıktı almaları gerekmektedir. Aynı şekilde, resmi pasaport (diplomatik, hizmet, hususi) hamillerinin de vize başvuru evraklarını sunmadan en az iki gün önce yeni DS-160 formunu doldurarak benzer şekilde müracaatta bulunmaları gerekmektedir. 3. DS-160 online başvuru formu, http://turkey.usembassy.gov/step_4.html adresinde mevcuttur. şeklinde belirtilmiştir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. . Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter GEREĞİ: BİLGİ: - Tüm Üyeler(web) -Y.K. Başkan ve Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri - Meslek Komite Başkanları