• Anasayfa
  • |
  • 8 TEMMUZ 2003 6ÇP BILGI GÜNÜ

8 TEMMUZ 2003 6ÇP BILGI GÜNÜ

İlgi: Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’nin 23.06.2003 tarih ve 22237 sayılı yazısı. Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’nden alınan yazı aşağıya çıkartılmıştır. Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı, AB’nin politik, ekonomik ve sosyal hedeflerine katkıda bulunmak üzere, Avrupa’daki bilimsel araştırmalara mali destek sağlamak için kurulan bir destek programıdır. Ülkemiz, 2002-2006 yılları arasında uygulanacak olan ve yaklaşık 17 Milyar Euro bütçeli Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı’na (6ÇP) tam katılım kararı almıştır. Tam katılımla beraber Türk sanayisi ve araştırma kuruluşları bu bütçeden proje desteği alabilme ve AB araştırma sonuçlarından üye ülkelerle aynı koşullarda yararlanabilme hakkını elde etmiştir. Çerçeve Programları, araştırma sonuçlarının toplumsal faydaya dönüştürülmesini, dolayısıyla KOBİ’ler de dahil olmak üzere sanayi kuruluşlarının araştırmalara aktif katılımını ve bu araştırmaların katma değerle sonuçlanmasını gözetmektedir. Çerçeve Programlarından destek alacak projelerin iki ya da daha fazla ülkedeki ortaklar tarafından sunulması esastır. 6ÇP kapsamında KOBİ’ler büyük önem taşımaktadır. Zira 6ÇP bütçesinin bir bölümü KOBİ’lerin kullanımına ayrılmış sadece KOBİ’lerin yaralanabileceği bazı araçlar tanımlanmıştır. KOBİ’lerimizin ilk temas noktası olan odalarımızı, 6ÇP hakkında bilgilendirmek ve bu konuda proje sunmuş olan şirketlerimizin tecrübelerini kendilerine aktarmak üzere 8 Temmuz 2003 tarihinde Birliğimiz Topantı Salonu’nda “Anahtarları ile 6ÇP ve KOBİ’lerimizin 6ÇP’na Etkin Katılımının Sağlanması” başlığı altında yarım gün sürecek bir toplantı düzenlenecektir. Aşağıdaki gündemi bulunan toplantımıza katılmak isteyen ilgililerin ekteli formu 4 Temmuz 2003 tarihine kadar doldurup nurgun@tobb.org.tr e-mail adresine veya 0312-425 48 54/ 418 32 68 no’lu faks numaralarına göndermeleri gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel SekreterYardımcısı EK Ek 2 Sayfa GÜNDEM 09,15-09,30 Açılış Konuşması 09,30-10,00 6. Çerçeve Programı’nda KOBİ’ler (İsmet Rıza ÇEBİ, TÜBİTAK) 10,00-10,30 INCO ve Genel 6ÇP Perspektifi (Altan KÜÇÜKÇINAR, TÜBİTAK) 10,30-10,45 Ara 10,45-11,15 6ÇP Genel Yaklaşımı /Yılmaz ÇAKIR, DEİK Türk-Fin İş Konseyi) 11,15-11,45 Proje Teklifi Hazırlama (Doç Dr. Şems YÖNSEL, Tekonorama Eğitim Organizasyonu) 11,45-12,15 Örnek Proje Teklifleri (Dr. Engin TANBERK, Seyaş A.Ş.) 12,15-12,45 Örnek Proje Teklifleri (Onur EVREN, Intro Bilişim Şirketi) 12,45 Kapanış