• Anasayfa
  • |
  • 5973 Sayılı Karara İlişkin Genelge Duyurusu (UR-GE)

5973 Sayılı Karara İlişkin Genelge Duyurusu (UR-GE)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan 20.09.2022 tarih ve E-34221550-100-9225 sayılı yazıda;

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 15.09.2022 tarihli yazısına atfen 18.08.2022 tarih ve 31927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında hazırlanan "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelge" ve eklerinin Bakanlığın resmi internet adresinde yayınlandığı ifade edilmiş olup, söz konusu dokümanlara (https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/URGE) internet bağlantısından erişim sağlanabileceği belirtilmektir.

Bahse konu mevzuat değişikliklerine ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

679_2859_uluslararas_rekabet_ili_in_geli_tirilmesi_ur_ge_proje_deste_ine_ili_kin_genelge_hk.pdf