• Anasayfa
  • |
  • “5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri” Hk.

“5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri” Hk.

Sayın Üyemiz;
 
 
             Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 16.07.2013 tarih ve VK-29&2013-4/Yatırım İndirimi-20 sayı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 29 yayınlanmıştır.
 
         Konu sirkülerde, 2013 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 2,17 (yüzde iki virgül on yedi) olarak tespit edildiği bildirilmekte olup, söz konusu Sirküler Odamız web sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr) “Mevzuat Duyuruları” bölümünde yayınlanmaktadır.
 
         Bilgilerinize arz ve rica ederiz.
 
                                                                                                          Saygılarımızla,
 
 
 
                                                                                                          İsmail ASASOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter V.
 
 
Ek:  Sirküler No:29 ( 1 Sayfa )
 
DAĞITIM:
Gereği :                                                                     Bilgi :
- Tüm Üyelerimize ( WEB sayfası )                           - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- GİSBİR
- GESAD                                                                                         
- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği
- KOSTBİR
- YAGESAD                                                                                   
- Yalova Altınova Ter.Gir.San. ve Tic.AŞ.
- 03, 04, 05, 06, 07 No.lu Meslek Grubu Üyeleri