• Anasayfa
  • |
  • 5448 Sayılı Karar Hakkında Lojistik Ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge

5448 Sayılı Karar Hakkında Lojistik Ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge

Bilindiği üzere, 5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı 20 Nisan 2022 tarih ve 31815 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ticaret Bakanlığı, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına istinaden Lojistik ve Taşımacılık Hizmetleri Sektörüne yönelik Genelge hazırlayarak resmi internet sitesinde yayınlamıştır.

Ticaret Bakanlığı tarafından resmi internet sayfasında yayınlanan 5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararın Lojistik Ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul Ve Esaslarına İlişkin Genelge (30 Aralık 2022 tarihli) ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

26_50_5448_say_l_karar_hakk_nda_lojistik_ve_ta_mac_l_k_hizmetlerine_y_nelik_uygulama_usul_ve_esaslar_na_ili_kin_genelge.pdf