5174 SAYILI KANUN HK.

İlgi yazıya istinaden; “5174 Sayılı Kanunun 77.nci maddesinin birinci fıkrası “Süresinde ödenmeyen kayıt ücretleri, yıllık aidat, navlun hasılattan alınacak oda payları, borsa tescil ücreti ve Birlik aidatına Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir.” hükmünü içermektedir. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunun 51.nci maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı nispeti, 02.03.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2005/8551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, yayımı tarihinde yürürlüğe girmek ve her ay için ayrı ayrı uygulamak üzere %3 olarak belirlenmiştir.” Bütün üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM -Tüm Üyelerimize (WEB Sayfasında) -DTO Şubeleri ve Temsilciliklerine