• Anasayfa
  • |
  • 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERININUYGULANMASI HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI HK.

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERININUYGULANMASI HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI HK.

“4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 16,74,131,132,141, 167,169,195,202,214,215,221,225 ve 237.maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmesini kapsar. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile ; - “Nihai kullanıma konu eşya ile gümrük vergisi askıya alınan eşyadan kullanım amacı tayin edilenlerin ithalatı”, - “Eşyanın Türkiye gümrük bölgesine getirilmeden serbest dolaşıma girişine ilişkin özel şartlar” - “Özet beyan ve gümrüğe sunulmaya istisna” - “İthalat Vergilerinden Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminin Uygulanabileceği Haller ve Özel Şartlar ile Kısmi Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminden Yararlandırılmayacak Eşya” - “Gemiadamlarının ihtiyaç malzemesi” - “Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller, Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya” - “Gerçek Kişiler Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulacak Şahsi Eşya, Gerçek Kişilerce Serbest Dolaşıma Sokulacak Diğer Eşya” - “ Ulaşım araçları ile özel konteynerlerde mevcut bulunan akaryakıt ve madeni yağlar” - “ Gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilecek yakıt - “ Deniz ve hava ulaşım araçlarına ait donatım ve işletme malzemesi” - “Fazla çalışma ücreti tahsili,Dökme eşyada eksiklik ve fazlalık oranları” konularında düzenlemeler yapılmıştır. 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na Odamızın web sayfasında (www.denizticaretodasi.org) mevzuat/kanunlar bölümünden ulaşılabilinir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk ve Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - YK Yedek Üyeler - Türk Armatörler Birliği - MK Başkanları - VDAD - TURKLIM - GİSBİR Derneği - GESAD - İMEAK DTO Şubeler/Temsilcilikler