• Anasayfa
  • |
  • 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERININ UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KARAR KARAR SAYISI: 2008/13653 HK.

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERININ UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KARAR KARAR SAYISI: 2008/13653 HK.

“4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Karar Sayısı: 2008/13653” 28.05.2008 tarih ve 26889 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Kararının 2. maddesi ile, 7/1/2000 tarihli ve 2000/69 sayılı Kararnamenin eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın 25 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına aşağıdaki paragraf ilave edilmiştir. "Deniz veya iç suyolları taşıt araçlarının Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişiler tarafından sınırlı bir süre için ticari kullanımının söz konusu olduğu istisnai hallerde ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi uygulanır." Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -VDAD -YK Yedek Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası) -Meslek Komite Başkanları