• Anasayfa
  • |
  • 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No:2012/65)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Tebliğ No:2013/24) Hk.

3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No:2012/65)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Tebliğ No:2013/24) Hk.

Sayın Üyemiz,
 
3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (No:2012/65)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2013/24)  17.05.2013 tarihli ve 28650 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bahse konulu Tebliği değişikliği ile; balık boyunun tanımı, kılıç ve orkinos balık türlerinin avlanma boyları ve avcılık şekilleri yeniden belirlenmiş olup,  söz konusu Tebliğ Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) ‘‘Mevzuat/Tebliğler’’ bölümünde yayınlanmaktadır.
 
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                    
 Saygılarımızla,

 
 

                                                                                                           
Murat TUNCER
Genel Sekreter          

 
 
EK: Resmi Gazete 3 sayfa
 
 
 
 
DAĞITIM:
GEREĞİ :                                                                 BİLGİ:

- Tüm Üyeler (web)                                                   - Y.K. Başkan ve Üyeleri
- 01 ve 02 Nolu Meslek Komite Üyeleri                       - M.K. Başkanları
- Balık Müstahsilleri Derneği                                                                             - İMEAK  DTO  Şube ve Temsilcilikleri 
- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği