• Anasayfa
  • |
  • 300 METRE VE ÜZERI GEMILER HK

300 METRE VE ÜZERI GEMILER HK

İlgi yazı ile ; 1. Türk Boğazları Bölgesi’nden geçiş yapacak gemilerin geçiş planlamalarının 06/11/1998 tarih ve 23515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü ve 04/09/2002 tarih ve 5555 sayılı Bakanlık Oluru ile uygulamaya giren Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı hükümlerine göre yapıldığı belirtilerek,2. Bu hükümler çerçevesinde, boyu 300 metre ve üzeri gemilerin Türk Boğazları’ndan geçişinin özel geçiş statüsünde değerlendirildiği, bu kapsamda 300 metre ve üzeri gemilerin boyutları, farklı manevra kabiliyetleri, boğazlardaki değişken akıntı durumu ve mevsim şarları ile deniz trafiğinin o anki durumunun her bir gemi için Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü’nün 25.maddesi ve Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı’nın “e” ve “h” maddeleri çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirildiği ve bu itibarla mother ship olarak adlandırılan yüksek taşıma kapasiteli ve yüksek manevra kabiliyetine haiz konteyner gemilerin özel geçiş şartlarına haiz gemiler statüsünden çıkarılması ve bu gemilere ilişkin özel düzenlemeler yapılarak Türk Boğazları’ndan geçişlerine izin verilmesi taleplerinin uygun görülmediği ve boyu 300 metre ve üzeri konteyner ve yolcu gemilerinin bu zamana kadar olduğu gibi Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzük ve Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı uygulamalarına tabi olacağı, bu kapsamdaki gemilerin sefer planlamasının vakitlice bildirilmesi halinde bu gemilere ilişkin özel geçiş şartlarının belirlenmesinde Müsteşarlık tarafından gerekli hassasiyetin gösterileceği bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK : İlgi yazı ( 2 sayfa ) DAĞITIM : BİLGİ : Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Arkas Denizcilik