• Anasayfa
  • |
  • 2023 Hizmet İhracatı Stratejisi

2023 Hizmet İhracatı Stratejisi

Sirküler No:  700    /2017

 

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:  T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı, Yatırım ve Hizmetler Genel

        Müdürlüğü'nün 03.11.2017 tarih ve 83460363-120.99-E.119454 sayılı yazısı.

 

         İlgi yazı ile;

         -Cumhuriyetimizin 100 üncü yılı olan 2023 yılına yönelik olarak ülkemiz için hizmet ihracatı hedefi oluşturulması   amacıyla  Bakanlıkları   tarafından "2023 Hizmet İhracatı Stratejisi" Taslağı  çalışmasının başlatıldığı,

          -Her bir sektör için ayrı ayrı olacak şekilde hazırlanmış olan söz konusu belgelere Bakanlık  web portalının https://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/btN bağlantısından (Ana Sayfa/Hizmet Ticareti/Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti/Türkiye 2023 Hizmet İhracatı Stratejisi Taslağı) "hizmet2023" parolası kullanılarak erişim sağlanabildiği,

         -"2023 Hizmet İhracat Stratejisi Taslağı"nda yer alan özellikle sektörümüzü ilgilendiren  "Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri", "Yük, Eşya Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri", "Turizm Hizmetleri"  alanlarında Odamız görüşlerinin  13.11.2017 tarihine kadar Bakanlıklarına bildirilmesi istenmektedir.

        Bu cihetle, Odamız görüşlerine esas olmak üzere, görüş ve önerilerinizin 13.11.2017 saat 12.00'a kadar Odamıza gönderilmesini arz/rica ederiz.

  

                                                                                                                     Saygılarımızla,                                                                                                                       

                                                                                                                                                                   Murat TUNCER

            EKLER :                                                                                                                                            Genel Sekreter

            Ek-1: 2023 İhracat Stratejisi Taslağı (Web Sayfamızda)

 

 Gereği:

  • Tüm Üyeler (WEB Sayfasında)
  • Tüm Meslek Komitesi  Grupları
  • İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

     

700_4246_Turkiye_2023_Hizmet_Ihracati_Stratejisi_Taslagi.zip