• Anasayfa
  • |
  • 2022 yılı Balon Balığı Avcılığı Destekleme Başvurusu Durdurulması

2022 yılı Balon Balığı Avcılığı Destekleme Başvurusu Durdurulması

Sayın Üyemiz,


Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/20) kapsamında
Balon Balığı Avcılığı Destekleme Başvuruları 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren Balıkçılık ve Su
Ürünleri Genel Müdürlüğü resmî web sayfasında Tarım ve Orman Bakanlığınca durdurulduğu ve
2023 yılı desteklemesine esas balon balığı alımları 2 Ocak 2023 tarihinde başlayacağı
belirtilmektedir.


Söz konusu Duyuru 'ya Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr)
Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.
Bilgilerinize arz/rica ederim.

895_3777_2022_y_l_balon_bal_avc_l_destekleme_ba_vurusu_durdurulmas_.pdf