• Anasayfa
  • |
  • 2021 Yılında Uygulanacak Gemi Sağlık Resmi Tarifesi

2021 Yılında Uygulanacak Gemi Sağlık Resmi Tarifesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 24.12.2020 tarih ve 846.01 sayılı yazısında ;

2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu’nun 2928 sayılı kanunla değişik 3’ncü maddesinin 1. fıkrası ile gemilerden net tonu üzerinden tahsil edilecek Gemi Sağlık Resminin T.C. Sağlık Bakanlığınca, Dışişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle hazırlanacak olan ve her mali yılbaşında yürürlüğe konulacak tarife ile belirleneceğinin hükme bağlandığı,

Bu çerçevede Dışişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri alınarak hazırlanan 2021 yılı Serbest Gemi Sağlık Resmi Tarifesinin her net ton başına aşağıda yer aldığı şekilde uygulanacağı bildirilmektedir.

1) Tam Gemi Sağlık Resmi (50 net ton üzerindeki gemiler)    1,66TL

2)  İndirimli Gemi Sağlık Resmi                                               0,58 TL

     (Bilimsel Araştırma yapan gemiler ve deniz turizm araçları)

3)  Türk Bayraklı Gemiler İçin Yıllık Gemi Sağlık Resmi

  1. a) 50 net ton üzerinde olup 250 net tonu geçmeyen gemiler için 1,32TL
  2. b) 250 net ton üzerindeki gemiler için 2,98TL

Bu kapsamda 2021 yılında uygulanacak tarife ile 2020 yılı tarifesinin karşılaştırması Ek’te yer almaktadır.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

 

Serbest Gemi Sağlık Resmi Tarifesi Karşılaştırma Tablosu

 

2020

2021

Artış

1. Tam Sağlık Resmi 

(50 net ton üzerindeki gemiler)

 

1,52 TL

1,66TL

%9,2

2. İndirimli Sağlık Resmi

(Bilimsel araştırma yapan gemiler ve deniz turizmi araçları) 

 

0,53 TL

0,58 TL

%9,4

3.Türk Bayraklı Gemiler için Yıllık Gemi Sağlık Resmi

 

a) 50 net ton üzerinde olup 250 net tonu geçmeyen

1,21 TL

1,32TL

%9,0

b) 250 net ton ve üzerindeki gemiler için

2,73 TL

 

2,98TL

 

%9.1

 

 

 

1439_4643_2021_y_l_nda_uygulanacak_gemi_sa_l_k_resmi_tarifesi.pdf