• Anasayfa
  • |
  • 2021 Yılı Turizm Tesisleri Birim Maliyetler Listesi

2021 Yılı Turizm Tesisleri Birim Maliyetler Listesi

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenen "2021 Yılı Turizm Tesisleri Birim Maliyetler Listesi" Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün resmi web sayfasında (https://yigm.ktb.gov.tr/Eklenti/80413,2021-yili-turizm-tesisleri-birim-maliyetleripdf.pdf?0) yayınlanmıştır.

Söz konusu liste, Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm Bölümünde yayınlanmakta olup, ayrıca yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

114_376_2021_y_l_turizm_tesisleri_birim_maliyetler_listesi.pdf