• Anasayfa
  • |
  • 2021 Yılı TSSF Dalış Yetki Belgesi ve Diğer Harç Ücretleri Hakkında

2021 Yılı TSSF Dalış Yetki Belgesi ve Diğer Harç Ücretleri Hakkında

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından alınan 12.01.2021 tarih ve 31826 sayılı yazıda;

Odamızın 06.01.2021 tarih ve 32 sayılı yazısı ile Dalış Merkezlerinin faaliyet gösterebilmesi için her yıl Federasyonlarından almak zorunda oldukları TSSF Dalış Yetki Belgesiyle birlikte çeşitli belgelerin düzenlenmesi karşılığı tarifeye göre alınan ücret/harçlardan 2021 yılı için %50 indirim yapılmasının talep edildiği,

Federasyon Yönetim Kurulunca; 2020 Mart ayında başlayan Koronavirüs (Covid19) sebebiyle Yetki Belgesi alan Dalış Merkezlerimize %30 indirim uygulandığı, 2021 yılı için ise halen devam eden pandeminin etkilerinin en aza indirilmesi ve Dalış Merkezlerine gerekli desteğin sağlanabilmesi için bütçe imkanları dahilinde %30 indirim uygulamasının devam etmesine ve yetki belgesi ile harçlara ücret zamlarının yapılmamasına karar verildiği belirtilerek, pandemi şartları devam ettiği taktirde bütçe imkanları göz önünde bulundurularak yapılabilecek desteklerin ayrıca Yönetim Kurullarınca değerlendirileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

37_204_2021_y_l_tssf_dal_yetki_belgesi_ve_di_er_har_cretleri_hakk_nda.pdf