• Anasayfa
  • |
  • 2021/8 Sayılı Kolay İhracat Noktaları Genelgesi

2021/8 Sayılı Kolay İhracat Noktaları Genelgesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen 17.03.2021 tarih ve 2021/8 sayılı yazıda;

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan 10.03.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelge ile Kolay İhracat Noktaları uygulamasının devreye alındığı, 2021/8 sayılı Genelge ile Genelge ekinde yer alan kılavuza https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Kolay İhracat Noktaları uygulaması sayesinde ülkemizin herhangi bir yerinden açılan ihracat beyannameleri kapsamı eşya, ihracatçı firma tesisinden herhangi bir araçla ek bir işlem yapılmaksızın doğrudan izinli gönderici tesisine gönderilebilecektir. Bu tesiste eşyanın ihracatına ilişkin gümrük işlemleri tamamlanarak eşya gümrük idaresine uğramadan yurt dışına sevk edilecektir.

2021/8 sayılı Genelge ile Kolay İhracat Noktaları Kılavuzu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

330_925_20218_say_l_kolay_ihracat_noktalar_genelgesi.pdf