• Anasayfa
  • |
  • 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolü hk.

1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolü hk.

13 Aralık 2022 tarihli ve 32042 sayılı Resmî Gazete'nin Milletlerarası Andlaşmalar bölümünde "1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolünün Eklerinde Yapılan İlişik Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:6536)" yayımlanmıştır.

Bahse konu Karar'da özetle; 

* Yük Gemisi İnşa Emniyet, Yük Gemisi Telsiz Emniyet, Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Sertifikaları ve eklerinin güncellendiği,

* Yolcu Gemisi Emniyet Sertifikası ve eklerinin güncellendiği, 

belirtilmekte olup Karar'a https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221213-5.pdf linki üzerinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

906_3857_3857_eimza.pdf