• Anasayfa
  • |
  • 1972 KONTEYNERLERLE İLGILI GÜMRÜK SÖZLEŞMESI’NIN V

1972 KONTEYNERLERLE İLGILI GÜMRÜK SÖZLEŞMESI’NIN V

“1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi'nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi'nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik” 16.04.2005 Tarih ve 25788 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 25/08/2000 Tarihli ve 24151 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Bahsekonu yönetmeliğin amacı, 2/6/1994 tarihli ve 21948 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi'nin ve 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Geçici İthalat Sözleşmesi" ve konteynerlerle ilgili hükümleri içeren eki Ek B3'ün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların tespit edilmesidir ve ilgili yönetmelik Web sitemizin Mevzuat/yönetmelikler bölümünde yayınlanmaktadır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter Vekili DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıcıyılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -VDAD -Meslek Komite Başkanları -ARKAS -TURKON -DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası)