• Anasayfa
  • |
  • 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayram Etkinlikleri

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayram Etkinlikleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen 21.06.2022 tarihli ve E-58799809-145.01.09-447048 sayılı ekte sunulan yazıda; Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nın 21.06.2022 tarihli yazısına atıfla, 30 Haziran-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 96. yıl dönemi etkinliklerinde Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve bağlısı birlikler tarafından Beykoz Belediyesi etkinlik alanında ve Beykoz Sahilinde 01–03 Temmuz 2022 tarihlerinde 10:00 - 17:00 saatlerinde etkinliklerin yapılacağı belirtilerek, gerekli tedbirlerin alınması ve seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından bölgede dikkatli seyir yapılması, yapılacak etkinlikler ile ilgili olarak gemi kaptanlarının uyarılması istenmektedir. 

Bilgilerinize arz / rica ederim.

481_2293_1_temmuz_denizcilik_ve_kabotaj_bayram_etkinlikleri_eimza.pdf