• Anasayfa
  • |
  • "Umurbey Vatandaş Portalı" Hk.

"Umurbey Vatandaş Portalı" Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 06.12.2020 tarih ve E-80368960-125.01.01-72738 sayılı yazısı ile, "Her cins gemi, deniz ve içsu aracının; sicilinin ve/veya kaydının tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunların tescilini ve/veya kaydını yapmak; alımı, satımı ve kiralanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek" hükmü uyarınca tüm gemi, deniz ve içsu araçlarının sicillerinin Bakanlıkları tarafından tutulduğu,

Bakanlık görev ve yetkileri kapsamında ilgili mevzuatı çerçevesinde gemi, deniz ve içsu araçlarının sicil işlemleri için vatandaş başvurularının portal üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik "Umurbey Vatandaş Portalı e-Devlet Entegrasyonu" çalışmalarının tamamlandığı, bütün gemiler için isim başvuruları ile "Yapı Halindeki Gemilere Özgü Sicil, Türk Uluslararası Gemi Sicili, Milli Gemi Sicili ve Bağlama Kütüğü İşlemleri"ne yönelik tüm işlemler için vatandaşların "Umurbey-Denizcilik Vatandaş Portal Girişi" https://www.turkiye.gov.tr/uab-umurbey--denizcilik-vatandas-portal-girisi-5190 adresinden başvurularını yapabileceği, bahse konu sistemin 01.01.2021 tarihi itibarıyla kullanılmaya başlanılacağı hususları bildirilmektedir.

Söz konusu yazı ekte yer almakta olup, Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Genel" ve "Teknik" bölümlerinde yayımlanmaktadır.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

 

1444_4656_4656_1444.pdf