• Anasayfa
  • |
  • PARIS MOU-RADYO (TELSIZ) TEHLIKE VE GÜVENLIK SIST

PARIS MOU-RADYO (TELSIZ) TEHLIKE VE GÜVENLIK SIST

İlgi yazıda “Paris Memorandumu (Paris MoU) Radyo (Telsiz) Tehlike ve Güvenlik Sistemleriyle İlgili Yoğunlaştırılmış Denetleme Kampanyası” başlığı altında bildirildiğine göre 1 Eylül 2005’den başlayarak Paris MoU’nun 22 denizcilik idaresi (AB üyesi ülkeler ve Kanada, Hırvatistan, İzlanda, Norveç ve Rusya Federasyonu) limanlarına giren gemilerin radyo (telsiz) istasyonu için bir Yoğunlaştırılmış Denetleme Kampanyası yürüteceklerdir. Bu kampanya 3 ay sürecek olup, yaklaşık 4000 geminin denetlenmesi beklenmektedir. Liman Devleti Kontrol Görevlileri (PSCO) bu yoğunlaştırılmış denetlemeyi kapsayacak toplam 15 sorudan ibaret bir anket uygulayacaklardır. Gereksinimlerin karşılanmadığı durumlarda daha ayrıntılı bir denetleme yapılabilecek noksanlıklar kaydedilecek ve kaptana Liman Devleti Kontrol Görevlisi (PSCO) tarafından geminin hareketinden önce, sonraki limanda veya 14 gün içinde bunları düzeltmesi talimatı verilecektir. Ciddi noksanlıklar olması halinde, bunlar düzeltilinceye kadar, geminin tutulması sözkonusu olabilecektir. Tutuklanma olduğu takdirde, gemi Paris MoU sekreteryası tarafından yayınlanan aylık tutulan gemiler listesine dahil edilecektir. Detaylı bilgi Paris MoU internet sitesinden temin edilebilir. Bilginizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM Gereği Bilgi - Tüm Armatörlük Kuruluşları (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği