• Anasayfa
  • |
  • FETHİYE GÜNÜBİRLİK DENİZ TURİZMİ KURUL KARARLARI

FETHİYE GÜNÜBİRLİK DENİZ TURİZMİ KURUL KARARLARI

 FETHİYE GÜNÜBİRLİK DENİZ TURİZMİ

KURUL KARARLARI - 2021

(GENEL KURALLAR)

 

Tarih         :08/04//2021

Karar No  :2021/03

 

                   12/4/1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (a) fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca, 24/7/2009 tarih ve 27298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 59 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmış olan 28.04.2010 tarih ve 27565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği hükümlerince oluşturulan Fethiye İlçe Günübirlik Deniz Turizmi Kurulu, 08/04/2021 günü  saat 11:00 da Fethiye Kaymakamlığı Toplantı salonunda toplanmıştır.

Söz konusu toplantıda;  İlçemiz sınırları içerisinde günübirlik gezi düzenleyen teknelerin  faaliyetleri sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması, ilçemizin ve ülkemizin imajının zedelenmemesi ve turizme zarar verilmesinin engellenmesi, tekne sayılarının ve güzergâhların değerlendirilmesi amacıyla 2021 yılında Günübirlik Deniz Turizmi Araçlarının uymaları gereken Genel Kurallar Deniz Turizmi Uygulama Tebliğinin 34. Maddesine istinaden belirlenmiştir.

Buna göre;

1- Muğla İli, Fethiye İlçesi deniz sahasında yürütülecek olan günübirlik gezi faaliyetleri, ilgili kanunlar ve iş bu kurul kararları çerçevesinde yürütülmesinden başta Gemi donatanları / işletmecileri olmak üzere kaptanlar müteselsil sorumludur.

2- Günübirlik gezi güzergahı Deniz Turizmi Araçları İşletmesi olan tekneler için Fethiye / Göcek Liman Sahası sorumluluk alanıdır.

3- Günübirlik gezi seferi yapan tüm gemilerin kaptanları uğrak ve mola yerlerinde yolcularının emniyetli olarak yüzdürülmelerinden sorumludur.

4- Günübirlik gezi seferi yapan tüm gemilerin uğrak/mola yerleri haricinde sahil şeridine 200 metreden daha yakın seyir yapması yasaktır.

5- Günübirlik gezi seferi yapan tüm gemi kaptanları, yolcularının uğrak ve mola yerlerindeki emniyetlerinden ve transferinden sorumludur.

6- Günübirlik gezi düzenleyen tüm tekneler intikallerinde, uğrak ve mola yerlerinde yüzme alanları ve dalış noktalarının (dalış faaliyeti varsa) 50 m yakınına girmeyeceklerdir.

7- Günübirlik gezi seferi yapan tüm gemilerde mutfak/büfe hizmetlerinde görevli şahıslar; ilgili bölümlerin temiz ve hijyen olmasını sağlayacaktır. Günübirlik gezi seferi yapan tüm gemilerde mutfak/büfe hizmetlerinde görevli şahıslar; yapacakları hizmet esnasında kıyafetsiz olmayacak, elde plastik eldiven kullanacaktır Bu durumdan tekne donatan/ işletmeci ve kaptanı sorumludur.

8- Günübirlik Gezi teklerinde yemekli günlük turlar en az 6 saat, yarım günlük yemekli / yemeksiz turlarda ise en az 4 saat olarak uygulanır. Teknenin grup, aile vb. tarafından tamamının kiralanması durumunda ise tur detayları (süre, güzergah, yemek vb.) işletmeci – yolcu arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir.

9- Günübirlik gezi seferi yapan tüm gemilerde mutfak/büfe hizmetlerinde görevli şahıslar; kullanılacak olan gıda, pişirme araçları ve servis malzemenin uygun ortam ve şartlarda saklanmasından, sunumundan sorumludur.

10- Günübirlik gezi seferi yapan tüm gemilerin, Donatan/İşletenleri Günlük Yolcu Bildirim Listelerindeki yolcu, tekne kaptanı ve çalışanlarının güncelliğinden sorumludur. Listeler her gün dosyalanarak teknede saklanacak ve denetleme ekibine sunulmak üzere hazır bulundurulacaktır. Ayrıca, yolcu sayısı ve listeleri günlük olarak dijital ortamda Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Liman Başkanlığına bildirilecektir (iletişim/mail adresleri yazılacak- Fethiye Liman Başkanlığı- fethiye.liman@uab.gov.tr,  Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı –  tcsg65@sgk.tsk.tr , Göcek Liman Başkanlığı – gocek.liman@uab.gov.tr,  Göcek Sahil Güvenlik Komutanlığı- tcsg27@sgk.tsk.tr )

11- Günübirlik gezi seferi yapan tüm gemilerde çalışan gemi adamları; sefer halinde iken yolculardan ayırt edilebilmeleri için, 28.02.2010 tarih ve 27507 sayılı resmi gazetede yayımlanan Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği gereğince, gemi adamı kıyafeti veya tekneye özel tek tip kıyafet giymek zorundadır.

12- Günübirlik tur faaliyetinin başlangıcında tekne kaptanları, yolculara teknede bulunan acil durum ekipmanları ve can kurtarma araçları (can yeleği, can simidi v.b) ile diğer kullanım malzemeleri ve genel güvenlik ve işletme kuralları hakkında brifing vermekle yükümlüdür.

13- Teknelerde deniz kirliliği yaratabilecek, mal ve can güvenliğini tehlikeye atabilecek makine (köpük makinesi vb.) sistemleri kurulması ve kullanılması yasaktır.

14- Teknelerin pis su atıkları kesinlikle denize boşaltılmayacak ve atıklar atık kabul tesislerine verilerek atık verildiğine ilişkin belge teknede bulundurulacaktır.

15- Günübirlik gezi teknelerinde seyir esnasında yolcuları için yapacakları müzik yayınlarında ilgili kanunlar çerçevesinde belirlenen ses sınırlarını geçmeyecekler ve gürültü kirliliğine mahal verilmeyecektir. Fethiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren günübirlik tur teknelerinin seyir halleri hariç demirlemiş oldukları koylarda gürültü kirliliğine neden olacak müzik yayını yapması yasaktır. Ancak tekneler Fethiye Limanında Deve Plajı ve Kızılada, Göcek Limanında ise Göcek Adasının Güney kısmında demirledikleri koyda müzik yayını yapabileceklerdir.

16-Günübirlik gezi teknelerinin kaptanları ve donatanları; personelini, kendi gezilerinin satışı sırasında hanutçuluk yapmayacak, 1618 sayılı yasa kapsamına giren başkaca tur satmayacak ve sefer boyunca hiçbir surette yolcuyu rahatsız etmeyecek, hiçbir konuda zorlamayacak, aldatmayacak, ülke turizmi açısından sakınca yaratacak her türlü tavır ve davranıştan kaçınılacaktır.

17-Liman Seferinde çalışan gezinti gemilerinin mürettebat listeleri tekne kaptan/donatanları / işletmecileri tarafından sezon başında ilgili Liman Başkanlığına bildirilecektir. Olası mürettebat değişimleri de Liman Başkanlığına bildirilecektir.

18- Günübirlik gezi teknelerinin kaptanları ve mürettebatlarının sefer esnasında alkollü bulunmaları ve alkol kullanmaları yasaktır.

19- Herhangi bir deniz kazası olması durumunda zaman geçirmeksizin ilgili Liman Başkanlığına - Sahil Güvenlik Komutanlığına  (Alo-158 Sahil Güvenlik ihbar hattına) ve/veya 112 Muğla Acil Çağrı Merkezine bilgi verilecektir.

20- Ölüdeniz, Ülkemiz turizminde çok büyük bir önemi olduğu gibi, bu bölgenin turizm tanıtımında da önemli bir yeri bulunmaktadır. Turizmde önemli bir konuma sahip olan bu bölgenin sürdürülebilir turizm bakımından korunması önem arz etmektedir.

Ölüdeniz Belcekız Plajında bağlama yaparak faaliyette bulunan ve yolcularını bu plajdan alarak yakın koyları gezdiren günübirlik gezinti gemilerinin bu faaliyetleri en az 30 yıldır devam etmektedir. Ölüdeniz’de faaliyette bulunan günübirlik gezinti gemilerinin bağlama yaptığı, yolcu aldığı ve indirdiği Belcekız Plajı iskele/rıhtım niteliğinde olmadığı için gerek bağlama yaparak barınmaya gerekse yolcu indirip bindirmeye uygun bir yer değildir.

Ancak, Ölüdeniz turizmindeki yerel ihtiyaç ve zorunluluk nedeniyle başka yolcu indirme, bindirme ve barınma yeri olmadığından tekneler bu plajı kullanmaktadır.

Belcekız  günübirlik alanı işletmecisi olan MUÇEV 05.06.2015 tarih ve 357 sayılı yazısında; Ölüdeniz’de günübirlik tur teknelerinin yanaşma ve bekleme yeri olarak belirlenen mevcut yerin geçmiş yıllarda olduğu gibi 2015 yılında da geçici olarak kullanılmasının uygun görüldüğünün mütalaa edildiği, ayrıca 2014 yılında faaliyet gösteren teknelerin 2015 yılında da MUÇEV den sözleşme yapmış olan ilgili kooperatif sorumluluğunda kirliliğe yol açmayacak şekilde faaliyet göstermesi istenmiştir.

Deniz turizmindeki gelişmelere paralel olarak geçmiş yıllara göre tekne sayıları ve kapasiteleri artarak bu günlere gelmiştir. Günübirlik gezi teknelerinin bağlandığı ve faaliyette bulunduğu Belcekız Plajındaki mevcut durum gerek yolcuların transferi ve gerekse bağlama yeri emniyeti bakımından uygun bulunmamaktadır. Ayrıca plajın ortasına bağlanan teknelerin sayısının fazla olması nedeniyle de görüntü kirliliği oluşmaktadır.

Ölüdeniz’de faaliyette bulunan gezi teknelerinin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve turizmde önemli bir yeri olan bölgenin korunması bakımından; MUÇEV tarafından yapılması planlanan tekne bağlama ve barınma yeri faaliyete geçinceye kadar yerel talep ve zorunluluk nedeniyle 2014 yılı turizm sezonunda faaliyet göstermiş işletmelere ait tekne sayılarının dondurulması ve sınırlandırılması kararının daha önceki yıllarda alınması nedeniyle; 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında sınırlandırılmış olarak Ölüdeniz’ de faaliyette bulunan günübirlik gezi tekneleri/işletme sahiplerinin 2021 yılında da Ölüdeniz Plajı yetkili kuruluşu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (MUÇEV) tarafından aksi bir karar alınana kadar faaliyette bulunabilmeleri kararı alınmıştır. Mevcut teknelerin MUÇEV den sözleşme yapmış olarak, atıklarını plajdaki atık alım tesisine vererek faaliyette bulunmaları ve burada ki düzen ve disiplinin de MUÇEV tarafından sağlanması kararı alınmıştır.

21-Deniz Turizmindeki gelişmelere paralel olarak Ölüdeniz bölgesinde geçmiş yıllara göre tekne sayıları ve kapasiteleri çok sayıda artarak bu günlere gelmiştir. Günübirlik gezi teknelerinin bağlandığı ve faaliyette bulunduğu Belcekız Plajındaki mevcut durum gerek yolcuların transferi ve gerekse bağlama yeri emniyeti bakımından uygun bulunmamaktadır. Ayrıca, plajın ortasına bağlanan teknelerin sayısının da fazla olması nedeniyle de çok yer kaplamakta ve ayrıca görüntü kirliliği de oluşmaktadır.

            Ölüdeniz’de faaliyette bulunan günübirlik gezi teknelerinin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve turizmde önemli bir yeri olan bölgenin korunması bakımından; bağlama ve barınma yeri sorunları nedeniyle MUÇEV LDT. ŞTİ tarafından yapılması planlanan tekne bağlama ve barınma yeri faaliyete geçinceye kadar ekli listede isimleri bulunan tekne sayılarının 29 (YirmiDokuz) olarak sınırlandırılması kararı alınmıştır. (Ek-1)

            2021 yılında, mevcut teknelerin değiştirilmesi veya yenilenmesi (kapasite değişikliği) Günübirlik Deniz Turizmi Kurulu tarafından değerlendirilir. Mevcut 29 adet teknenin barınma ve bağlama sahası MUÇEV ‘in belirlediği sahayı geçemez. Bu şartları taşıdığından dolayı tekne değiştirme ve yenilenmesi talepleri, MUÇEV LTD.  ŞTİ belirlediği günübirlik deniz aracı bağlama sahasının dışında kalması halinde, söz konusu tekne sadece, yolcu alıp - bırakma amacıyla Ölüdeniz - Belcekız Sahilini kullanabilecek olup, barınma amaçlı Belcekız Sahilini kullanmayacağını taahhüt eder. Mevcut 100 yolcu kapasitesi altındaki teknelerden, mevcut kapasitelerinin ancak en fazla %10 artış yapılmak suretiyle ve sadece bir kez olmak üzere MUÇEV tarafından bağlama sözleşmesi yapılmak suretiyle ve hiçbir şekilde tekne tam boyunun 24 metreyi geçmemesi koşuluyla değiştirilmesi Günübirlik Deniz Turizmi Kurulu tarafından değerlendirilir. Bunun haricinde tekne boyu ve yolcu kapasitesi artışına müsaade edilmez.

22- Marina İşletmecisi Muçev Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.06.2020 tarih - 413 ve 24.02.2021 tarih- 101 sayılı  talepleri; İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanlığı’nın 09.06.2020 tarih ve 092 sayılı yazıları  üzerine 26.02.2021 tarihinde yapılan toplantıda alınan tavsiye kararları üzerine, Göcek Limanının Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alması, mevcut olan rıhtımdaki tekne bağlama ve barınma yerlerinin kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle, yeni barınma ve bağlama yerleri yapılıncaya kadar deniz turizm aracı belgesi almış mevcut günübirlik tur tekne sayılarının korunması şartıyla, Günübirlik Tur teknelerinin yenilenmesine ve değiştirilmesine izin verilmesi kararı alınmıştır. Tüm teknelerin barınma sahası MUÇEV’ in belirlediği sahayı geçemez. Göcek Limanın da mevcut bağlama yerlerinin kapasitesinin yeni tekne bağlama ve barınma yeri yapılıncaya kadar ekli listede isimleri ve donatanları belirtilen tekne sayılarının 24 (Yirmidört) olarak sınırlandırılması kararı alınmıştır. (Ek-2) Mevcut 100 yolcu kapasitesinin altında kapasiteye sahip teknelerden, mevcut kapasitelerinin ancak en fazla %10 artış yapılmak suretiyle ve sadece bir kez olmak üzere MUÇEV tarafından bağlama sözleşmesi yapılmak suretiyle ve hiçbir şekilde tekne tam boyunun 24 metreyi geçmemesi koşuluyla değiştirilmesi Günübirlik Deniz Turizmi Kurulu tarafından değerlendirilir. Bunun haricinde tekne boyu ve yolcu kapasitesi artışına müsaade edilmez.

  1. Fethiye sınırları içerisindeki (Fethiye, Ölüdeniz, Göcek, Çalış) mevcut tüm günübirlik gezi teknelerinin değiştirilmesi, yenilenmesi ya da belirtilen sahalara yeni  Günübirlik Deniz Turizmi İşletme belgesi başvurusu yapılması halinde; Tekne  tam boy 24 metreyi geçemez. Sahada halen aktif olarak çalışan 100 yolcu altında kapasiteye sahip mevcut teknelerin mevcut kapasitelerinin ancak %10 artış yapılmak suretiyle ve sadece bir kez olmak üzere kapasite değişikliğine, kıyı tesisi veya   marina işletmecisinin uygun görüp bağlama sözleşmesi yapması ve İlçe Günübirlik Deniz Turizmi Kurulu tarafından onaylanması koşuluyla izin verilebilir. Bunun haricinde tekne boyu ve yolcu kapasitesi artışına müsaade edilmez. Ancak; karar tarihi öncesi satış işlemi gerçekleştirilmiş ve ya inşa izni almış teknelere %10 kuralı uygulanmaz. Bu teknelerin kıyı tesisinden/marina işletmecisinden bağlama sözleşmesi getirmesi zorunludur.

24-Limanlarımızda barınma ve bağlama sorunu nedeniyle ilk kez belgelendirilecek, donatan, işletmecisi değiştirilecek, kapasitesi arttırılacak tüm gezinti /tenezzüh gemilerinin Kurulca belgelendirilme aşamasında tekneni bağlayacak ve yolcusunu indirip bindirecek olduğu yasal izinli kıyı tesisi işletmesinden bağlama sözleşmesi istenecektir. Bağlama sözleşmesi getirmeyen gezinti /tenezzüh gemileri, Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. (Fethiye merkezinde Fethiye Belediyesi ve diğer izinli marina ve bağlama yerleri, Göcek bölgesinde MUÇEV ve diğer izinli marina ve bağlama yerleri) kuruldan belgelendirilmiş olan tekneler bağlama sözleşmesi yapmış olduğu limandan yolcu bindirip, indirerek faaliyette bulunacaktır. Aksi durumda çalışmasına izin verilmeyecek olup, işletme adına Günübirlik Gezi Teknesi faaliyet türünde düzenlenen Deniz Turizmi Aracı Turizm İşletmesi Belgesi iptal edilecektir.

Mevcut Gezinti/ tenezzüh cinsi Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesine sahip teknenin satılması, kiralanması, donatan, işletmeci değişikliklerinde alıcı- satıcı, donatan- işletmeci arasında satışın hangi hakları kapsadığına dair NOTER SÖZLEŞMESİ yapılması gerekmektedir. Aksi halde işletmeye ait tüm haklar yeni donatan/ işletmeciye devredilmiş sayılacaktır.

25- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 21/11/2014 gün ve 250 sayılı Ölüdeniz Lagoon hakkındaki Kararında bahsi geçen “motorlu deniz araçlarının Lagoon içini kullanması yasaktır.” İbaresinden dolayı; bu bölgede bulunan Günübirlik Deniz Turizmi Araçları hava raporlarını (fırtına ihbarları) takip ederek, barınma yapmak üzere Lagoon dışındaki uygun barınma yerlerine gideceklerdir.

26- İş bu Günübirlik Deniz Turizmi Kurul Kararları, ilgili Kurum temsilcileri tarafından her zaman denetlenebilecek ve Kurul Kararlarının ihlali tutanaklarla belirlenecektir. Tespit tutanaklarına istinaden, ilgili Kanunlarda aksine hüküm yoksa 2634 sayılı Kanun ve diğer hususlarda ise 5326 sayılı Kabahatler Kanununa muhalefetten ilgili kurumlar veya Fethiye Kaymakamlığı denetim birimlerince işlem yapılacaktır.

27- İş bu Günübirlik Deniz Turizmi Kurul Kararı ilgili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile sivil toplum kuruluşlarına talimat hükmündedir. 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve bu Kanuna bağlı yürürlüğe giren Deniz Turizm Yönetmeliği ile Deniz Turizmi Uygulama Tebliği, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 618 sayılı Limanlar Kanunu ve Yönetmeliği ve Tebliğleri, 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu Yönetmeliği ve Tebliğleri, Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü yaptırımları saklı kalmak kaydıyla, talimatnameye uymayanlar hakkında;  2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunun 33. Maddesinde ön görülen İdari Para Cezaları ve yaptırımları uygulanır. Deniz Turizm Araçları İşletme Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere 2634 sayılı Kanun uyarınca yaptırım uygulanır ve faaliyetine izin verilmez.

28 – Bütün dünyada olduğu gibi Ülkemizde de pandemi olarak kabul edilen COVİD-19 salgını kapsamında, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile diğer ilgili Bakanlıklarca alınacak Kararlar ile İl / İlçe Hıfsıssıhha Kurul Kararları da günübirlik gezi teknesi donatan /işletmecileri ve personeli tarafından mutlak suretle uygulanacaktır. Yemek verilen teknelerde bulaşık makinası olmaması halinde, yiyecek ve içecek servisinde kullanılacak tüm malzemeler tek kullanımlık malzemelerden oluşacaktır. Açık büfe uygulanması halinde ise büfe- yolcu arasına şeffaf paravan konulacak ve büfeden yiyecekler tabaklara tekne personeli tarafından verilecektir.

Bunun yanında, İlgili Bakanlıklar, Kurullar tarafından aksi bir karar alınıncaya kadar günübirlik gezi teknesi donatan/ işletmeci ve personelin her gün ateş ölçümleri, HES kodu sorgulamaları yapılıp, kayıt altına alınarak mesaiye başlanacak ve tüm yolcuların HES kodu sorgulaması yapılarak tekneye kabul edileceklerdir. Hareket saatlerinde yoğunluk yaşanmaması ve hareket saatinde gecikmeye meydan verilmemesi için işletmeci tarafından rezervasyon yapıldığı esnada yolcunun HES kodu alınması yararlı olacaktır.

29- Fethiye İlçe Günübirlik Deniz Turizmi Kurulu, 29 maddeden ibaret olan günübirlik deniz turizmi genel kurallarını, ihtiyaç duyulması ya da şartların değişmesi halinde, Deniz Turizmi Uygulama Tebliğinin 34. Maddesi kapsamında yeniden değerlendirme ve değiştirme yetkisine haizdir.

İş bu Günübirlik Deniz Turizm Araçları genel kuralları oy birliği ile birlikte imza altına alınmıştır. 08/04/2021